ITS | Здравен портал

Д-р Юлиана Тонева – Образна диагностика гр. Стара Загора

Д-р Юлиана Тонева завършва медицина в МА-МФ- “Иван П. Павлов ” – Пловдив. Има призната специалност по образна диагностика и стаж по специалността над 30 г. Провела е обучения по компютърна томография и МРТ в страната и чужбина . Гл. ас . е към катедрата по Образна диагностика към ТУ-МФ. Автор и съавтор е на монографии, учебници и множество статии за международни и български научни списания.

 

 

ПРЕГЛЕДИ:
  • УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович
  • СМДЛОД Медискан

Работно време:
Понеделник – 13:00 – 17:30 (Платен прием и по здравна каса)
Вторник – 08:30 – 15:00 (Платен прием и по здравна каса)
Сряда – 08:30 – 15:00 (Платен прием и по здравна каса)
Четвъртък – 08:30 – 15:00 (Платен прием и по здравна каса)
Петък – 08:30 – 15:00 (Платен прием и по здравна каса)

КОНТАКТИ

Д-р Юлиана Тонева – Образна диагностика гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, бул. Княз Ал. Батенберг 28
Адрес: гр. Стара Загора, ул. Ген. Столетов 2
Тел.: 0889 602 323

error: Alert: Content is protected !!