Д-р Юлиана Арнаудова – Кардиолог гр. Сливен

Published by burn on

Д-р Юлиана Арнаудова – Специалист кардиолог в град Сливен

Доктор Юлиана Димитрова Арнаудова е специалист кардиолог, завършила своето образование през 1983 година във ВМИ град Варна. Лекарят практикува своята професия в поликлиника Централ и има сключен договор с Национално Здравноосигурителна Каса и Здравно осигурителен фонд Дал Бог: живот и здраве. За своите пациенти Доктор Арнаудова извършва в своя кабиент в град Сливен: амбулаторни кардиологични прегледи, домашни визити, наблюдение на пациенти, диспансеризация по специализирани програми за сърдечно-съдови заболявания, електрокардиография, ехокардиограма, велоергометрия, холтер ЕКГ и RR.

ДЕЙНОСТИ

Кардиологични прегледи

Доктор Юлияна Арнаудова извършва кардиологични прегледи в кабинета си в град Сливен. Сърдечно-съдовите заболявания протичат с бързо развитие, което означава че е необходим редовен контрол на състоянието, предимно при: остри коронални синдроми, възпалителни заболявания на сърцето и хипертонични кризи.

Ехокардиография

Специалистът по кардиология, Доктор Юлияна Арнаудова извършва ехокардиография в своя кабинет разположен в на територията на град Сливен. Чрез това изследване се дава точна информация за определено сърдечно-съдово заболяване. С помощта на ултразвукови вълни, изпратени към сърцето и големите съдове се изобразяват на екрана – ултразвукови отражения като: предсърдните и камерните кухини, аортната и трикуспидална клапа и белодробната артерия.

Електрокардиограма

Електрокрадиграмата инструмент, който диагностицира, измерва и записва електрическата активност на сърцето. Тълкуването на данните показани от това изследването позволяват на специалистът кардиолог, Доктор Юлияна Арнаудова да даде точна и ясна информация и диагностика на широк спектър от сърдечни заболявания.

Велоергометрия

Доктор Юлияна Арнаудова е лекар кардиолог в град Сливен, извършващ за своите пациенти Велоергометрия. Велоергометрията представлява изследването на сърдечната функция, целяща да установи сърдечната и съдова дейност. Диагнозата е от високо значение за проследяването и прогнозата при видовете сърдечно-съдови заболявания.

Холтер ЕКГ

В кабинета на Доктор Юлияна Арнаудова в град Сливен се извършва холтер ЕКГ. Чрез това изследване се изясняват настъпили проблеми при: задух, болка в гърдите, пристъпи на прилошаване, сърцебиене със съмнение за тахиаритмична генеза и с неизяснен произход.

КОНТАКТИ

Д-р Юлиана Арнаудова – кардиолог
Адрес: гр. Сливен, ул. Георги Икономов 1, Каб. 4
Моб. тел.: 0889 344 786