Д-р Ценка Балтова – Образна диагностика гр. Плевен

Published by burn on

Д-р Ценка Балтова е специалист по образна диагностика в МБАЛ Авис Медика. Завършила е МУ-Плевен, а специализация по образна диагностика придобива в София.

Специализирала е Компютърна томография в УМБАЛС “Пирогов”, в УМБАЛ “Лозенец” и ВМА-София. Философията на работещите в Отделението по “ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА” в МБАЛ “АВИС МЕДИКА” е ориентирана изцяло към пациента. Ние възприемаме грижата за пациента като наша основна задача, като всяко проведено изследване се интерпретира от специалист образен диагностик. Наша цел и задача е всеки пациент да напусне отделението с готов резултат или проведена консултация.

Лекарите, работещи в него са с призната специалност “Образна диагностика”.

Отделението по Образна диагностика е структурно звено в корпуса на болницата и в рамките на диагностично-консултативния блок на болницата.

В отделението работят високо квалифицирани специалисти, които обслужват пациенти:
– приети за стационарно лечение в болницата
– пациенти преминали през приемно – консултативните кабинети за спешен и планов прием
– пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от управителя на лечебното заведение.

Осигурява се висококачествен диагностичен процес 24 часа в денонощието.

Отделението по образна диагнастика се състои от два сектора – Сектор – “Рентгенология” и Сектор “Компютърна томография”

НАЛИЧНА АПАРАТУРА:
КОМБИНИРАН РЕНТГЕНОСКОПИЧЕН И РЕНТГЕНОГРАФИЧЕН АПАРАТ “PHILIPS”
ПОДВИЖЕН АПАРАТ ТИП “С” РАМО – “BV25” НА ФИРМА PHILIPS
ПОДВИЖЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ – КУГЕЛ “PОLYMOBIL” НА ФИРМА SIEMENS
КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ General Electric Light Speed 16

В отделението се извършват:
– компютърни томографии
– всички конвенционални рентгенови изследвания – скопии и графии
– контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт
– високоспециализирани изследвания – контрастно изследване на пикочо-отделителна система
– интраоперативни холантгиохолецистографии
– интраоперитвни графии на опорно-двигателен апарат
– фистулографии и дуктографии
– ехография на млечна жлеза

Д-р Ценка Балтова практикува в Отделението по образна диагностика към МБАЛ Авис Медика в град Плевен.

Приемно време:
от понеделник до петък от 09:00 до 16:00 часа

КОНТАКТИ

Д-р Ценка Балтова – Образна диагностика гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, парк "Кайлъка"
Тел.: 064/ 90 90 90; 0889521715