Д-р Цветан Каменов – Офталмолог – гр. Плевен

Published by burn on

Д-р Цветан Каменов е специалист по очни болести.
Завършил е медицина в Плевен, а специалност по офталмология е придобил в София.
Д-р Каменов е доказан професионалист с богат медицински опит.

Работи в отделение по очни болести при ВМА-МБАЛ-Плевен.

Приема пациенти и в очен кабинет в град Велико Търново.

Кабинетът му се намира на ул. Марно поле 1. а за да запишете час м,оже да се свържете с него на моб. тел: 0888 252 623

Дейности:

  • керато- и авторефрактометрия
  • апланционна и безконтактна тонометрия
  • пахиметрия
  • коордиметрия
  • компютърна периметрия
  • оптична кохерентна томография
  • лазер терапия при диабетна ретинопатия на очни болести
  • специалист болести и детско зрение
  • -диагностика и лечение на консервативни очни болести
  • -профилактични прегледи при деца и бременни

КОНТАКТИ

Д-р Цветан Каменов – Офталмолог – гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, бул. Г.Кочев 6
Тел.: 064 890 855