Д-р Цая Филипова – обща медицина гр. Пловдив

Published by burn on

Д-р Филипова работи като семеен лекар към медицинска кооперация “Св. Пантелеймон”,

разположена на територията на ДКЦ-2 в Пловдив.

КОНТАКТИ
ДКЦ 2
Пловдив, бул. 6-ти Септември 110
телефон:0888 122 995