Д-р Христо Шивачев – Детска хирургия – гр. София

Published by burn on

Доц. д-р Христо Шивачев, един от най-добрите детски хирурзи в България. Работи в Клиниката по детска хирургия към „Пирогов“ повече от 16 години и се смята за един от националните експерти по заболяванията на шията, гърдите и корема на деца до 18-годишна възраст.

Доц. Шивачев разработва и въвежда в България минимално инвазивната гръдна и коремна хирургия в детска възраст или иначе казано, лапароскопския (безкръвен) метод за хирургически интервенции.

44-годишният специалист е завършил Медицинския университет в София, а после е специализирал във Виена. Освен стотици операции, в биографията му има и десетки научни трудове и студия по въпросите на детската хирургия и лечението на деца.

КОНТАКТИ

Д-р Христо Шивачев – Детска хирургия

Адрес: гр.София, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Здравно заведение: УМБАЛ Н.И.Пирогов
Тел.: 02 915 44 47
Моб. тел.: 0887 348 311