ITS | Здравен портал

Д-р Христо Чалъков –Ендокринолог гр. София

Д-р Христо Чалъков е спициалист по ендокринология и болести на обмяната. Има придобита специалност по Клинична токсикология – през 1995 г.

През 1997 г. придобива и специалност по Вътрешни болести. В периода 2003 – 2005 г. специализира ендокринология. През 2005 г. придобива специалност по Ендокринология и болести на обмяната.

След работа по различни ДКЦ и МЦ от 2010 г. е на позицията Началник на метаболитно отделение към Клиника по ендокринология, ВМА – София.

Дейността му в клиниката включва както лечебнодиагностична дейност по приетите болни, с извършване на остеодензитометрии(DEXA) и ехографии на щитовидна жлеза при показания, така също и участие в учебната дейност – лекционни курсове предназначени за болни, лекари и медицински сестри.

 

ДЕЙНОСТИ:
  • Диагностика на редица съдови заболявания
  • Лечение на захарен диабет
  • Обучение на пациенти с диабет за всичко, свързано с болестта
  • Лечение на метаболитни нарушения
  • Лечение на заболявания на щитовидната жлеза
  • и други ендокринологични заболявания

КОНТАКТИ

Д-р Христо Чалъков –Ендокринолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 3
Тел.: 02/ 922 63 31; 0898 996 479
Е-mail:

error: Alert: Content is protected !!