Д-р Христо Христов – Стоматолог, Дентална медицина, Хирург – гр. София

Published by burn on

Редовен участник с публикации във в .”Стоматологичен свят”, в сп. “Дентал алманах” и в периодичния печат по различни теми от ежедневната практика на стоматолога, илюстриращи интересни клинични случаи.

Общ стаж по специалността – 40 години.
Образование, специализации и професионално развитие:

1968 – 1974 г. – Завършва Стоматологичен факултет – София, с отличен успех. Специализация по имплантология – проф. Бетман, Германия;

1974 – 1976 г. – Ординатор в Окръжна стоматологична поликлиника – гр. Сливен, хирургично отделение;

1975 – 1978 г. – Специализация по Хирургична стоматология в Стоматологичен факултет – София;

1978 – 1981 г. – Завеждащ сектор Челюстно-лицева хирургия към Неврохирургично отделение, Окръжна болница “Д-р Иван Селимински” гр. Сливен. Специализация по Челюстно-лицева хирургия в Стоматологичен факултет – София;

1981 г. – Участие в научни конференции с доклади “Метод за краниопластика на фронтоорбитални дефекти с пластинка от Дуракрил”, “Тригодишен опит с интраосални имплантати – собствена конструкция”;

1985 г. – Публикация в сп. “Медицински работник” – “Седемгодишен опит с интраосални имплантати – собствена конструкция”;

1987 – 1991 г. – Завеждащ Хирургично отделение в Първостепенна общинска стоматологична поликлиника “Младост 3”, София – с конкурс;

1991 – 2004 г. – Частна стоматологична практика София;

1991 г. – Специализация по имплантология – проф. Хайнрих, Германия;

1991 г. – Автор на промишлен образец за зъбен имплантат № 1920;

1993 г. – Автор на патент за субпериостален имплантат № 51338;

1993 г. – Специализация по имплантология – проф. Ариго Баркали, Ливорно и проф. Анжелини, Болоня, Италия;

1995 г. – Организатор и участник в “Първия източноевропейски конгрес по орална имплантология с международно участие” – София;

1999 г. – Специализация по съвременна пародонтална хирургия – проф. Марк Данан, Франция – първо ниво. Специализация по имплантология – T.B.R. имплантологична система на проф. Андре Бенаму, Франция;

1999 г. – Публикация в сп. “Дентал Алманах” – “Създаване на опори за неподвижно протезиране на горна и долна челюст с напред – нала атрофия с помощта на субпериостални имплантати”;

2000 г. – Публикация в сп. “Дентал Алманах” – “Приложение на порьозната хидроксилапатитна биокерамика”СТЕДИКЕР” при големи кисти с последващо имплантатно протезиране клиничен доклад”;

2000 г. – Специализация по съвременна пародонтална хирургия – проф. Марк Данан, Франция – второ ниво;

2001 г. – Специализация по имплантология T.B.R. ide@ на проф. Андре Бенаму, Франция Специализация по протетична стоматология, проф. Уолфел, САЩ;

2002 г. – Специализация по функционална диагностика и гнатология, д-р Гернот Мьорих-Германия;

2003 г. – Специализация по съвременна пародонтална хирургия – проф. Марк Данан, Франция – трето ниво;

2003 г. – Специализация по имплантология T.B.R. ide@ conic на проф. Андре Бенаму, Франция;

2003 г. – Специализация по съвременна пародонтална хирургия – проф. Марк Данан, Франция – четвърто (последно) ниво;

2004 г. – Специализация по имплантология с “Anthogyr-implants” – Франция;

2005 г. – Специализация по имплантология с “Ankylos” – САЩ;

2005 г. – Специализация по имплантология с Anthogyr-implants – Франция – “Anthofit”– иновации в системата;

2006 г. – Специализация по ендодонтия със системата на Micro Mega – Франция;

2007 г. – Специализация по ендодонтия в Micro-Mega – Франция – “Ендодонтско лечение и биологични препятствия”;

2007 г. – Специализация по имплантология в Anthogyr – Франция – “Постигане на по-висока успеваемост в имплантологията с имплантатната система и протетични решения на Anthogyr”;

2007 г. – Специализация по имплантология в Meisinger – Германия – Академия Кимзее “Обучение за работа с костни материали: анатомия на костта, костни присадки, техники за повдигане на синусите, вертикална и хоризонтална костна дистракция”;

2008 г. – Специализация по имплантология – “По-висока ефективност с имплантологичната система на Антожир” – д-р Мишел Апари – Франция;

2009 г. – Специализация по Костна пиезо-хирургия, д-р Анжело Троедан, Франция;

2014 г. – Специализация по имплантология “АВ-имплантатна система”, д-р Ителман Роман, Израел;

2014 г. – Монография “Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето…”. Това е първото издание по темата у нас и по света. Единствено д-р Христов прилага този метод в България.

Членства:

Българско общество по орална имплантология и биоматериали (БООИБ) – 1994 г.
Международен конгрес на оралните имплантолози (ICOI) – 1995 г.
Български зъболекарски съюз (БЗС).
Сдружение на българските стоматолози (СБС).
Българско общество по пародонтална хирургия и орална имплантология (БОПОИ) – 2002 г.
Член на българския ловно-рибарски съюз (БЛРС).

КОНТАКТИ

Адрес: гр. София, кв. “Гео Милев”, ул. “Постоянство”, бл. 253, вх. Е, ап. 91
Телефон: 02 971 3717; тел./факс: 02 871 8922; 0888 948072
E-mail: pfhristov@yahoo.com
Сайт: http://www.multimplants.com