Д-р Христо Иванов – Стоматолог – гр. Габрово

Д-р Христо Иванов е:
– специалист по дентална медицина;
– специалист орална хирургия.

Практикува в град Габрово, където има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Работи по договор с НЗОК.

 

КОНТАКТИ

Д-р Христо Иванов – Стоматолог – гр. Габрово
Адрес: гр. Габрово, ул. Орловска 8
Тел.: 066/ 878624; 0887 578477