Д-р Христина Върбанова – ендокринолог гр. Варна

Д-р Христина Върбанова е специалист ендокринолог, практикуващ в град Варна. Диагностицира и лекува болести на обмяна на веществата и жлезите с вътрешна секреция. Завършва Медицина през 1981 година в Медицински университет град Варна. Има завършени специалности по Ендокринология и Болести на обмяната на веществата.

Доктор Христина Върбанова извършва обучение на пациенти с ендокринно заболяване. Преглежда и поставя комплексна оценка на болни с диабетно стъпало.

Предлага клинично изследване на пациенти с диабетна невропатия. Поставя антропометрична оценка на затлъстяване.

Доктор Върбанова извършва профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет. Определя стойността на кръвната захар с глюкомер.

Извършва интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите, както и на резултати от остеодензитометрия.

Доктор Христина Върбанова предлага на своите пациенти дензитометрия с ултразвук.

КОНТАКТИ

Д-р Христина Върбанова – ендокринолог – Варна
Адрес: гр. Варна, Младост 163 , МЦ Санита , ет.2, каб.219
Тел.: 052 571 851
Моб. тел.: 0888 976 496
E-mail: aaa1956@ abv.bg