Д-р Тодор Узунов – Стоматолог – гр. София

Published by burn on

Д-р Тодор Узунов е специалист по дентална медицина. Завършва висшето си образование в Стоматологичен факултет – София през 2002 г.

Кариерно развитие и специализации:

В периода 2003–2007 г. е редовен докторант в Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ – София.

От 2008 г. е редовен асистент в Катедрата по протетична дентална медицина, ФДМ – София.

През 2006 г. придобива специалност „Протетична дентална медицина”

Прес 2009 г. става старши асистент, а през 2010 г. – главен асистент

 

Научна дейност: 6 публикации и 14 участия на научни конгреси; автор на 1 проект; съавтор в един проект и в едно методично указание

През 2008 г. придобива образователна и научна степен „Доктор”.

 

КОНТАКТИ

Д-р Тодор Узунов – Стоматолог – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1
Тел.: 0889428273
Е-mail: