Д-р Тодор Славов – Уролог – гр. София

Published by burn on

Д-р Тодор Славов е специалист уролог с доказан медицински опит.

Д-р Славов приема пациенти в своя медицински кабинет в МВР Болица в град София.

ДЕЙНОСТИ:
Урологията е комплексна медицинска специалност с хирургична насоченост, която изучава етиологията, патогенезата и симптоматиката на заболяванията на пикочно-половата система при мъжете и на пикочната система при жените, като осъществява и разработва методи за диагностиката, лечението и профилактиката им. Урологията се занимава предимно с хирургичното лечение на съответните заболявания, но ползва и консервативни методи за лечение. В България специалност урология се придобива от магистри по медицина, преминали 5 годишен курс на следдипломно обучение (специализация), и успешно положили теоретичен и практичен държавен изпит. Лекарите със специалност урология се наричат уролози.

КОНТАКТИ

Д-р Тодор Славов – Уролог – гр. София
Адрес: гр. София, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
Тел.: 02/ 982 13 45; 0898 462 461