Д-р Тодор Русинов – Ординатор гр. Враца

Д-р Тодор Русинов е ординатор, специалист по спешна медицина.

Практикува в Отделението по Анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ “Христо Ботев” град Враца.

Отделението по анестезиология и интензивно лечение към МБАЛ “Христо Ботев” – гр. Враца е разкрито на 01.01.1974 год. То е правоприемник на анестезиологичен сектор към хирургично отделение.

Отделението разполага с 10 легла за интензивно лечение. В него работят 10 квалифицирани лекари и 20 медицински сестри. ОАИЛ извършва обезболяването на оперативните интервенции във всички хирургични звена на болницата. Отделението е база за следдипломна квалификация на лекарите, специализиращи специалността “Анестезиология и интензивно лечение” и на студентите от Медицински Колеж – гр. Враца.

КОНТАКТИ

Д-р Тодор Русинов – Ординатор гр. Враца
Адрес: гр. Враца, бул. Втори юни 66
Тел.: 0887318742
Е-mail: