Д-р Тодорка Мущрина-Конова – Личен лекар гр. Благоевград

Д-р Тодорка Мущрина-Конова е специалист общопрактикуващ лекар (личен лекар). Д-р Мущрина-Конова приема пациенти в своя медицински кабинет в град Благоевград на  ул. “Славянска” № 60.

Доктор  Тодорка Мущрина-Конова провежда профилактични медицински прегледи, следи за нормалното здраве на своите пациенти, извършва планирани и непланирани имунизации, издава медицински свидетелства и болнични листове и при необходимост издава направление за специалист.

Доктор  Мущрина-Конова работи по договор с националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

 

ДЕЙНОСТ
 • Клинични прегледи в кабинет или при необходимост в дома Ви
 • Определя какъв е риска да развиете заболяване
 • Извършва наблюдение и грижа за пациентите с хронични заболявания (вкл. диспансеризация)
 • Насочва за консултация към друг лекар специалист
 • Наблюдение на новородени и кърмачета: имунизации, измерване на ръст и тегло, издаване на болничен лист на родителя
 • Записва и насочва бъдещите майки към акушер-гинеколог, кардиограма, ръст, тегло, термин на раждане и др.
 • Издава документ за постъпване в болница

Издава :

 • Болничен лист
 • Медицинско удостоверение за встъпване в брак и за постъпване на работа
 • Медицинска експертиза на работоспособността
 • Насочва за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК)
 • Подготвя документи за представяне пред ТЕЛК

КОНТАКТИ

Д-р Тодорка Мущрина-Конова – Личен лекар гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Славянска 60, ет. 3, каб. 323
Тел.: 073/ 30818; 0889 735 472