Д-р Страшимир Иванов – Уролог – гр.Пловдив

Published by burn on

Д-р Иванов е специалист по урология с дългогодишен опит.

Д-р Иванов завършва медицина през 1968г. във ВМИ – Пловдив.

Има придобити специалности по Урология и Хирургия. пет години работи като уролог в Окръжна болница Бургас.

От 1974г. последователно е асистент, старши асистент и главен асистент в Катедра по болнична хирургия в 3-та хирургия, а от 1980г. главен асистент в Клиника по Урология на ВМИ – Пловдив.

Специализирани медицински дейности:

  • консултативни прегледи
  • диспансерно наблюдение на болни
  • ултразвукова диагностика на коремни органи
  • ултразвукова диагностика на пикочополовата система

КОНТАКТИ

Д-р Страшимир Иванов – Уролог – гр.Пловдив
Адрес: гр.Пловдив, ул. "Съединение" №42 - ДКЦ 5
Адрес: гр.Пловдив,бул. "Христо Ботев" №92