Д-р Стоян Паунов – Уролог – гр. Варна

Published by burn on

Д-р Стоян Паунов е специалист в областта на урологията. Предлага извънболнична медицинска помощ, диагностика, лечение и наблюдение на болни.
Д-р Стоян Паунов извършва консултации, профилактика, предписване на лабораторни и други изследвания. Осъществява медицински дейности и манипулации под контрол и отговорност, както и домашни грижи и помощ на болни.
Специалистът  предписва лекарства, превързочни материали и други медицински пособия. Извършва експертизи за временна нетрудоспособност и издава документи свързани с предмета на дейност.

Д-р Паунов е завършил медицина в МУ във Варна през 1986 г.
Професионален опит:
1987 – 1988 г. – СЗУ в село Червенци
1989 – 1990 г. – поликлиника в Девня
1990 – 2004 г. – МБАЛ “Св. Анна” във Варна
2005 – 2011 г. – МБАЛ “Св. Марина” във Варна
От 2011 г. практикува в ДКЦ “Чайка” във Варна
Има придобита специалност по уролгия.

 

КОНТАКТИ

Д-р Стоян Паунов – Уролог – гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Алеко Константинов 5
Тел.: 0887 37 69 59