Д-р Стоянка Ангелова – Ортодонт – гр. Пазарджик

Д-р Стоянка Ангелова е специалист по обща дентална медицина и има 40 години стаж в областта на ортодонтията.

Д-р Ангелова е ностел на наградата Дентален лекар на 2009 година.

 

Ортодонтията е стоматологична специалност, която се концентрира върху изучаването и лечението на неправилната захапка (малоклузия).

Тя се дължи на неправилна позиция на зъбите, неправилно съотношение на челюстите или комбинация от тях.

КОНТАКТИ

Д-р Стоянка Ангелова – Ортодонт – гр. Пазарджик
Адрес: гр. Пазарджик, бул.България 60
Тел.: 034/ 468767; 0898909748