Д-р Стефан Джиков – Психиатър

Психично-здравните проблеми, особено тревожните и депресивни състояния са много чести и се отразяват на взаимоотношенията, работата и качеството на живот. Емоционални и поведенчески проблеми могат да засегнат всякакви хора, независимо от тяхното обществено положение, доходи, възраст или пол.

Търсенето на професионална помощ за преодоляване на проблемите не е белег на слабост. Напротив, това е белег на смелост и воля за оздравяване.

Д-р Стефан Джиков е специалистът от който имате нужда.

Предметът на дейност на психиатъра е осъществяване на специализирана консултативно-диагностична, лечебна, експертна и профилактична психиатрична извънболнична помощ.

Консултацията с психиатър е подобна на консултацията при всеки друг медицински специалист и се заключава във воденето на специфичен диалог между вас и специалиста.
В зависимост от индивидуалните особености и естеството на психично-здравния проблем, при първоначалната консултация се уточнява необходимостта от проследяващи консултации, които включват текуща оценка на състоянието, оценка на ефективността от досегашната терапия и по-нататъшни препоръки за лечение.
Всички консултации са напълно конфиденциални. Никаква информация не се предоставя на трети лица без разрешението на пациента, освен в предвидените от закона случаи.

гр. Ловеч, ул. Съйко Съев № 27
068/621 059

 

КОНТАКТИ

Д-р Стефан Джиков – Психиатър
Адрес: общ. Луковит, гара Карлуково
Адрес: гр. София, бул Сливница №309
Тел.: 0882809070; 0882809068;0877021004;068621059;
Е-mail:
Web site: http://www.dpbkarlukovo.bg