Д-р Стефан Демикатонов – Неврохирург – гр. София

Завършил е ВМИ-София през 1972 г., придобива специалност по неврохирургия през 1979 г.

Неврохирург с 40-годишен стаж и опит по специалността.

Един от основателите на неврохирургичната специалност в състава на многопрофилната Първостепенна окръжна болница – София и нейния приемник УМБАЛ ”Св. Анна” – София. Научен сътрудник в Клиника по спешна неврохирургия на „Пирогов”, старши ординатор и зам.-началник Клиника по неврохирургия на ”Св. Анна”.

Има многобройни публикации и съобщения в специализирания медицински печат и участия в национални и международни форуми по специалността.

 

 

КОНТАКТИ

Д-р Стефан Демикатонов – Неврохирург – гр. София
Адрес: гр. София ул. Димитър Моллов 1
Е-mail: