Д-р Стела Трендафилова – Кардиолог гр. Търговище

Д-р Стела Трендафилова е специалист по сърдечно-съдова медицина. Практикува в град Търговище.

Предлага диагностика и ефективно лечение на болести на сърдечните съдове.

Дава консултации относно превенцията на сърцето и другите органи от системата.

 

 

ДЕЙНОСТ:
  • Лечение и диагностика на артериална хипертония, миокарден инфаркт, сърдечни пороци, ритъмни и проводни нарушения, сърдечна недостатъчност и др.
  • ЕКГ.
  • Холтер – 24-часов мониторен контрол на кръвното налягане.
  • Ехокардиография с цветен доплер.
  • Стрес тест, велоергометрия.
  • Доплерова сонография на артерии и вени.
  • Пневрална пункция по спешност.
  • Кардио-пулмонална ресусцитация.

КОНТАКТИ

Д-р Стела Трендафилова – Кардиолог гр. Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. Никола Симов 11
Тел.: 0888435969