Д-р Станчо Стоилков – Стоматолог гр. София

Д-р Станчо Стоилков е Стоматолог със специалност протетична стоматология.Практикува в Дентални кабинети Николови.

Дентални кабинети Николови предлага комплексна стоматологична помощ на територията на град София. Екипът ни е представен от трима стоматолози.

Основен приоритет на стоматологичната клиника е да бъде ваш достоен партньор в осигуряването на добър здравен статус и превенцията от евентуални стоматологични заболявания. В тази връзка Дентални кабинети Николови предлагат всички услуги от областта на денталната медицина, осигуряващи здрави зъби и красива усмивка: лечение на кариеси, пулпити, поставяне на протези и коронки, естетична стоматология и т.н.

Друга важна цел на екипа от стоматологията е не само да ви осигури необходимата медико-стоматологична помощ, но също да ви убеди в ползата от личната устна профилактика.

Услуги
Диагностична стоматология

Терапевтична стоматология
– Лечение на кариеси
– пулпити
– периодонтити
– гангрени и други

Естетична стоматология
– Порцеланови фасетки
– затваряне на диастеми и треми

Ортопедична стоматология
– Поставяне на коронки
– Поставяне на протези
-Изработване на сложни мостови конструкции и други

Хирургична стоматология / Пародонтология

КОНТАКТИ

Д-р Станчо Стоилков – Стоматолог гр. София
Адрес: гр. София, ул. Христо Белчев 8, ет.2
Тел.: 02/ 986 46 75; 0886 849 372 ; 0886 849 367
Web site: http://dentalno-nikolovi.com/