Д-р Станислав Павловски – Стоматолог гр. София

Published by burn on

Д-р Станислав Павловски е специалист по дентална медицина. Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Д-р Станислав Павловски използва съвременни методи за зъболечение.

 

 

 

 

КОНТАКТИ

Д-р Станислав Павловски – Стоматолог гр. София
Адрес: гр. София, Студентски град, ул. Акад. Стефан Младенов 8, кабинет 103,
Тел.: 0898 55 95 83