Доц. д-р Стайко Спиридонов, д.м – Пластична и естетична хирургия гр. Пазарджик

Published by burn on

Доц. д-р Стайко Спиридонов – специалист по естетична хирургия e Изпълнителен директор “МБАЛ Хигия” АД.


1977 г. Завършва Медицинска академия София

1984 г. .Завършва специализация по обща хирургия

1991 г. Организира и създава първото частно лечебно заведение в България, състоящо се от доболнична специализирана медицинска помощ и стационарна част по естетична хирургия

1991 г.Прави първата си специализация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия в Барселона, Испания

1995-1997 г. Ежегодно специализира естетична-пластично и реконструктивна хирургия в болница “Фош” в Париж- Франция и участва със свои разработки в конгресите, организирани в Париж и във Валенсия, Испания

1999 г. Завършва специализация по естетично–пластична и реконструктивна хирургия и участва в конгрес в Медицински университет Буенос Айрес, Аржентина

2002 г.Удостоен с диплом “Почетен професор” по медицина от Интернационалната Медицинска Асоциация на България IMAB и Медицински Университет Варна

2002 г.Приет за член на Френската асоциация по естетично-пластична и реконструктивна хирургия SOFCEP

2004 г. – Учредява „СДРУЖЕНИЕ НА БОЛНИЦИТЕ С ЧАСТНО УЧАСТИЕ” и заема поста на председател на Управителния съвет.

2006 г. – Сдружението прераства в НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ в БЪЛГАРИЯ и става член на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЧАСТНИТЕ БОЛНИЦИ.

2009 г. – защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен Доктор по медицина

КОНТАКТИ

Адрес: гр. Пазарджик, ул. “Св. Иван Рилски” №3
Телефон: 034 445272; 034 443306