Д-р Снежина Стоянова – Гастроентеролог гр. Велико Търново

Д-р Снежина Райкова Стоянова е специалист по Гастроентерология. Приема пациенти в гастроентерологичен кабинет в гр. Велико търново – МОБАЛ.

Извършва консултативни прегледи,диагностичен ултразвук на коремни органи, езофагогастродуоденоскопия, фибросигмоидоскопия, вземане на биопсичен материал, полипектомия.

 

 
ДЕЙНОСТИ:

– Лечение на заболявания на стомашночревния тракт, черен дроб, панкреас, слезка
– Ехография на коремни органи
– Ехография на щитовидна жлеза и млечни жлези
– Горна и долна ендоскопия (оглед на хранопровод,стомах и черва.

КОНТАКТИ

Д-р Снежина Стоянова – Гастроентеролог гр. Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново ул. Ниш 1
Тел.: 0885515433