ITS | Здравен портал

Д-р Снежана Йовчева Стайкова – Личен лекар гр. Нова Загора

Д-р Снежана Йовчева Стайкова е общопрактикуващ личен лекар. Придобила е специалност по обща медицина.
Като семеен лекар извършва: профилактични прегледи, имунизации, диагностика на заболявания, лечение на пациенти и издава медицински удостоверения.
Има и специалност вътрешни болести. Основната цел на Д-р Симеонова е да осигури квалифицирана и достъпна медицинска помощ за здравето на своите пациенти.

ДЕЙНОСТ

Д-р Снежана Йовчева Стайкова разполага с медицински кабинет за извършване на клинични и профилактични прегледи на пациенти. Като общопрактикуващ семеен лекар, измерва остротата на зрението, кръвното налягане и извършва оценка на психичното и физическо здраве.
Д-р Стайкова извършва диагнотика на заболявания при деца и възрастни. Тя е внимателен лекар с дългогодишен практически опит, който установява точно проблемите на своите пациентите. Д-р Симеонова има богат опит и ще определи, какъв е риска да развиете дадено заболяване. Лекарят извършва наблюдение на пациенти с остри и хронични заболявания.

Грижи се за пациенти в гр. Нова Загора. Всяка сряда приема пациенти и в с. Съдиево.

КОНТАКТИ

Д-р Снежана Йовчева Стайкова – Личен лекар гр. Нова Загора
Адрес: гр. Нова Загора, ул. Петър Бакалов 1, МЦ-1, каб. 25
Адрес: с. Съдиево, обл. Сливен
Тел.: 0885 932 509

error: Alert: Content is protected !!