Дентална практка „Витадент“ – гр. София

Published by burn on

Дентална практка “Витадент”.

Ппри нас рабтят следните лекари по дентална медицина:

д-р Петра Райкова – специалист детска стоматология с дългогодишен опит

д-р Петко Петров дм – Орален хирург, работи в Клиника по Лицево-челюстна хирургия на УМБАЛ “Св. Георги Пловдив”. Асистент към Катедра Лицево-челюстн хирургия на Факултет по Дентална медицина, МУ Пловдив. ОНС Доктор.

д-р Константина Тодрова – лекар по дентална медицина, специализираща курс по Ортодонтия при проф. Йолаф Мазор, Израел.

д-р Елена Беждремова – обща дентална медицина.

д-р Мирослав Аврамов – обща дентална медицина.

В практиката се извършват следните лечебни дейности:

Орална хирургия – лечение на липсващи зъби чрез дентални импланти, хирургично лечение на заболяванията на пародонта. Лечение на грануломи и кисти на челюстите. Премахване на ретинирани и полуретинирани зъби. Разкриване на зъби и подготовка на челюстите при ортодонтско лечение. Лечение на заболяванията на долночелюстната става. Лечение на абсцеси, остеомиелити и синуити от зъбен призход, и др.

Естетична стоматология – лечение с порцеланови и композитни фасети, възстановяване на зъби с порцеланови, циркониеви и металокерамични корони и мостове, композитни корони и мостове. Директни възстановявания. Избелване на зъби.

Възстановителна дентална медицина – зъбопротезиране с еластични протези /валпласт, термосенс/, моделно ляти протези с “фрез” елементи и комбинирано задържане. Протези задържащи се върху зъбни импланти. Изработка на шини за бруксизъм.

Кариес и профилактика – лечение с фотокомпозити, директни и индиректни възстановявания.

Ендодонтия – лечение на заболяванията на зъбната пулпа /пулпити, периодонтити, пулпна гангрена/

Детска стоматология – лечени на кариеси и заболяванията на пулпата. Поставяне на силанти. Лечение на страхливи пациенти под медикаментозна седация.

Ортодонтия – лечение на отклоненияна в подреждането на зъбите чрез фиксирани и нефискирани апарати.

Лазерна дентална медицина – лечение на заболяванията на зъбите и околозъбните тъкани с ниско и високо енергийни лазери.

КОНТАКТИ

Дентална практка „Витадент“ – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Емануил Васкидович №51, XVIII ДКЦ, каб. 313
Тел.: 0898 63 29 80; 0878 63 29 89
Е-mail: