Д-Р СЛАВЧО СТОЯНОВ ЦОЧЕВ гр. София

Д-Р СЛАВЧО СТОЯНОВ ЦОЧЕВ е началник на рехабилитационно отделение в град София.

Д-р Цочев има богат опит в медицината, помагал е на много хора.

Можете да го откриете в с. Долни Богров.

 

КОНТАКТИ

Д-Р СЛАВЧО СТОЯНОВ ЦОЧЕВ – София
Адрес: гр. София, с. Долни Богров, ул. Първа 31
Тел.: 02 458 676; 02 994 60 84
Моб. тел.: 0898 554 019