Д-р Силвия Маринова – Невролог – гр. Плевен

Published by burn on

Приемно време:

  • Понеделник и сряда от 13:00 ч. до 19:00 ч.
  • Вторник и четвъртък от 7:00 ч. до 13:00 ч.
  • Петък графика се сменя ежеседмично

/четни дати от 7:00 ч. до 13:00 ч./

/нечетни дати от 13:00 ч. до 19:00 ч./

Телефон за връзка: 064 678 793

  • Специализирани неврологични прегледи и консултации
  • Диспансеризация
  • Специализирана Неврологична ЛКК
  • ЕМГ /Електромиографско изследване на периферните нерви, нервните коренчета, нервно-мускулна проводимост за четирите крайника, треморограма/

КОНТАКТИ

Д-р Силвия Маринова – Невролог – гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен жк. Соргозия ДКЦ 3, ет.2 каб.55
Тел.: 064678793