ITS | Здравен портал

Д-р Сийка Иванова – Личен лекар гр. Елена

Д-р Сийка Иванова Иванова е общопрактикуващ лекар в град Елена.

Като личен лекар, специалистът извършва детски консултации, прегледи и лечение на деца и възрасти в медицинският си кабинет.

 

 

 

ДЕЙНОСТИ:

Като общопрактикуващ лекар, Сийка Иванова Иванова извършва прегледи и лечение на деца и възрастни. В своята работа, д-р Иванова се грижи за хронично болни пациенти и извършва наблюдение на кърмачета и новородени. В медицинският кабинет, личният лекар извършва имунизации, ваксинации, измерване на тегло и ръст и други медицински дейности.
В кабинета на д-р Сийка Иванова Иванова се провежда детска консултация. Малка част от консултацията включва: проследяване на физическото и нервно-психическото развитие на детето, проследяване правилното хранене на детето, профилактика на рахит, анемия, хипотрофия и затлъстяване. За вашите деца, като общопрактикуващ лекар, доктор Иванова извършва задължителни и препоръчителни имунизации и назначава различни изследвания.

Кабинетът е оборудван с модерна терапевтична и диагностична апаратура. За качеството на медицинските услуги, допринасят богатият опит на специалиста и модерно оборудване. Медицинският кабинет на д-р Иванова, отговаря на хигиенните изисквания за диагностика и лечение.
Д-р Иванова предлага индивидуално отношение към всеки пациент. За най-малките пациенти, тя осигурява максимален комфорт и удобство.

КОНТАКТИ

Д-р Сийка Иванова – Личен лекар гр. Елена
Адрес: гр. Елена, Хаджи Йордан Брадата 69, кабинети 109 и 114
Тел.: 0615/ 123 91; 0889 710 363

error: Alert: Content is protected !!