Д-р Сезгин Байрам – Личен лекар гр. Момчилград

Д-Р Сезгин Байрам е общопрактикуващ лекар, оказващ първична доболнична медицинска помощ. Д-р Байрам извършва диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни в град Момчилград. Приема пациенти в кабинета си в Елис – Медикал.

 

 

 

ДЕЙНОСТ:

Извършва редица медицински дейности, включително профилактични прегледи и манипулации, домашни грижи и помощ на болни, предписване на лекарства, наблюдение и оказване на медицинска помощ при бременност и майчинство.

Предписва лабораторни и други видове изследвания.

Насочва пациенти за консултативна и болнична помощ.

 

КОНТАКТИ

Д-р Сезгин Байрам – Личен лекар гр. Момчилград
Адрес: гр. Момчилград, ул. Стефан Караджа 2
Тел.: 0887312165