Д-р Севина Сашева Христова – Общопрактикуващ лекар – гр.Кубрат

Д-р Севина Христова е специалист по обща медицина, практикуващ на територията на гр.Кубрат.

Д-р Симоновска е специалист с богат професионален опит.

Доктор Севина Христова разполага с нови и модерни инструменти и апарати за преглед на пациентите.

С тяхна помощ тя извършва прецизна диагностика и назначава адекватно лечение на установените заболявания.

КОНТАКТИ

Д-р Севина Сашева Христова – Общопрактикуващ лекар – гр.Кубрат
Адрес: гр.Кубрат, ул. "Княз Борис I" № 12
Тел.: 0899 117717