Д-р Светослав Илиев – акушер-гинеколог

Published by burn on

Д-р Светослав Илиев е акушер-гинеколог с дългогодишен опит в областта. Доктор Светослав Илиев провежда гинекологични прегледи и гинекологични консултации в своя кабинет в МБАЛ Тримонциум в гр. Пловдив.

Акушерството и гинекологията е една от основните медицински специалности, занимаваща се с профилактика, диагноза и лечение на гинекологичните заболявания при жените от всички възрасти, както и с ранно откриване и наблюдение на бременността, раждането и след родовия период.
Профилактичен гинекологичен преглед:
Периодичността на профилактичния гинекологичен преглед е функция от възрастта и риска.

Веднъж на всеки 6 месеца на профилактичен гинекологичен преглед подлежат жени на възраст под 25 години, ако са полово активни, както и жени на каквато и да е възраст, ако са с повишен риск.

Жени на възраст от 25 до 59 години и с обичаен риск, подлежат на профилактичен гинекологичен преглед веднъж годишно.

Жени на 60 и повече години и с обичаен риск, подлежат на профилактичен гинекологичен преглед веднъж на 1-2 години.

Стандартният АГ преглед включва:

Подробна анамнеза
Снемане на пълен АГ статус
Обсъждане на проблема
Поставяне на диагноза
Създаване на план за лечение
При необходимост се назначават допълнителни инструментални и/или лабораторни изследвания, които имат отношение към заболяването и се определя дата и час за контролен преглед.

Гинекологична консултация:

Дискутиране на даден гинекологичен проблем, обсъждане на различните терапевтични възможности, рискове и ползи при всяка една от тях;

Разясняване на отделни процедури, предимства, недостатъци и цени.

Препоръчително е предварителното запазване на фиксиран час за преглед или консултация.

Записването става на обявените мобилен или стационарен телефон.

ДЕЙНОСТИ

АГ преглед и консултация
Водене на раждане
Проследяване на бременност и майчино здраве
Семейно планиране и репродуктивно здраве
Специализирана гинекологична профилактика

КОНТАКТИ

Д-р Светослав Илиев – Акушер Гинеколог www.dr-iliev.zona.bg
Адрес: гр. Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител № 126 (МБАЛ ТРИМОНЦИУМ)
Тел.: 032 63 22 77
Моб. тел.: 0888 409 951
E-mail: dr_svetoslaviliev@abv.bg