д-р Светослав Вълков – Нефролог – гр. София

Published by burn on

 Нефрология е дял от медицината занимаващ се с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания. Повечето от болестите, засягащи бъбреците са израз на общи нарушения. Сега е доказано, че хронично бъбречно заболяване е рисков фактор за развитието и прогресирането на сърдечно-съдови заболявания.

Контакти

Адрес: гр. София, район “Красно село”, ул. “Бузлуджа” № 9
Телефон: 02 851 3278; 0887 893849