Д-р Светломир Стефанов – Стоматолог – гр. Разград

Д-р Светломир Стефанов е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Приема пациенти в град Разград.

Работи с НЗОК.

КОНТАКТИ

Д-р Светломир Стефанов – Стоматолог – гр. Разград
Адрес: гр. Разград, ул. Паркова 6, ет.1
Тел.: 084/ 650155; 0899 947896