Д-р Светлозар Филев – Гинеколог-онколог Варна

Published by burn on

Д-р Светлозар Филев практикува в областта на Акушерството и гинекологията в свой частен кабинет в град Варна.

Д-р Светлозар Филев завършва МУ – Варна през 1987 година. Своята специалност по „Акушерство и гинекология“ придобива през 1991, а през 1995 година придобива и своята втора специалност – „Онкология“

 

ДЕЙНОСТ

Допълнителна квалификация и курсове:

 • Колпоскопия
 • Ултразвукова диагностика
 • Гинекологична оперативна техника
 • Лапароскопска хирургия в гинекологията
 • Хирургия на малкия таз

Медицински услуги от Д-р Светлозар Филев:

 • профилактични гинекологични прегледи
 • женски консултации
 • проследяване на бременност
 • лечение на инфекции
 • микробиологични изследвания и цитонамазка
 • диагностика и лечение на гинекологични онкологични заболявания
 • и други
РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на частния кабинет на гинеколог–онколог Д-р Светлозар Филев на ул. „Панагюрище“ №2:

 • Понеделник: 13 – 16 часа
 • Вторник: 14 – 17 часа
 • Сряда: 10 – 12 часа
 • Четвъртък: 15 – 18 часа
КОНТАКТИ

Д-р Светлозар Филев – Гинеколог-онколог Варна

Aдрес: гр. Варна, ул. „Панагюрище“ №2
Тел.: 052 631 126;
Моб. тел.: 0897 861 072
E-mail: filevi_gis@ abv.bg