Д-р Светлозар Стратев – Акушер – гинеколог гр. Пловдив

Д-р Светлозар Стратиев е завършил АЕГ Пловдив – 1973г., медицина в ВМИ Пловдив – 1982г., специализирал в Англия, Германия, Испания, Белгия.

Той е сред най-добрите специалисти в областта на акушерството и гинекологията.

Дейността си реализира в град Пловдив.

Д-р Стратев работи в частен АГ кабинет на бул. В. Априлов 21А. Доктор Стратев извършва операции в клиника Торакс, която се намира на ул. Димитър Цончев №5, където извършва операции и раждания.

УСЛУГИ
  • Заболяванията на женската полова система
  • Подобряване на репродуктивното здраве на жените
  • Профилактика, диагноза и амбулаторно лечение на гинекологичните заболявания при жените
  • Наблюдение на бременност, раждане, следродов период

КОНТАКТИ

Д-р Светлозар Стратев – Акушер – гинеколог гр. Пловдив
Адрес: гр. Пловдив, бул. В. Априлов 21А
Тел.: 032/ 641 110; 0888 504 591
Е-mail: