Д-р Светлозара Ковачева-Калайджиева – Стоматолог – гр. Котел

Published by burn on

Д-р Светлозара Ковачева-Калайджиева е специалист по обща стоматология.

Практикува в град Котел.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Работи с деца и възрастни.

Кабинетът на д-р Ковачева-Калайджиева

КОНТАКТИ

Д-р Светлозара Ковачева-Калайджиева – Стоматолог – гр. Котел
Адрес: гр. Котел, ул. Диавена 13 А
Тел.: 0887 809276