Д-р Светлана Славова Петрова – Личен лекар с. Аврен

Д-р Светлана Славова Петрова е общопрактикуващ лекар.

Д-р Петрова приема пациенти в село Аврен, обл. Варна.

Д-р Петрова подхожда с внимание към всеки свой пациент. Притежава богат опит в областта на общата медицина.

 

ДЕЙНОСТ

-профилактични прегледи;
-клинични прегледи;
-изписва рецепти за лекарства;
-издава медицински свидетелства;

КОНТАКТИ

Д-р Светлана Славова Петрова – Личен лекар с. Аврен
Адрес: с. Аврен, ул. Йордан Ноев 36
Тел.: 0510/ 6374; 0886 789 118