Д-р Светлана Георгиева – Стоматолог – гр. Добрич

Published by burn on

Д-р Светлана Георгиева е специалист по дентална медицина.

Практикува в град Добрич.

Работи с НЗОК.

КОНТАКТИ

Д-р Светлана Георгиева – Стоматолог – гр. Добрич
Адрес: гр. Добрич, бул. 25-ти септември 48, вх.Б, ап.2
Тел.: 058/ 830360; 0898 381802
Е-mail: