Д-р Светлана Ангелинова – Невролог гр. Варна

Д-р Светлана Ангелинова е специалист по неврология. Приема пациенти в град Варна.

Практикува като невролог и невросонолог /УЗДС/.

Използва методите на иглотерапията и лазертерапията, на електротерапията и транскраниална електростимулация.

В работата си използва биорезонансна терапия по метода на д-р Райф и лечение по д-р Кларк, както и биорезонансно лечение по метода МОРА.

 

 

КОНТАКТИ

Д-р Светлана Ангелинова – Невролог гр. Варна
Адрес: гр. Варна, ул. Тодор Димов 28
Тел.: 052/ 634 975 ; 0888306757
Е-mail: