Д-р Руси Желев – Психолог гр. Стара Загора

Д-р Руси Желев е специалист по Социална психология.

Практикува в град Стара Загора, където е Управител, психолог и логопед в Трейнинг Лаб ЕООД. Центърът предлага детска психотерапия, терапия за деца със СОП, поведенческа терапия за деца с РАС (Разстройства от аутистичния спектър), юношеска психотерапия, логопедична рехабилитация, позитивна психотерапия за възрастни, коучинг, психотренинг.

Област на професионална компетентност:
– Позитивна Психотерапия
– Учене, памет и когнитивни процеси
– Психология на медиите
– Малцинства, миграция и бежанци
– Когнитивна психология
– Психология на общностите
– Психология на личността
– Психологично консултиране
– Междукултурна психология
– Психология на развитието
– Психодиагностика
– Икономическа психология
– Психология в образованието
– Емоции и мотивация
– Сексуално поведение и сексуално насилие
– Психология на малката група
– Социална психология
– Пол и разнообразие
– Трудова и организационна психология
– Проблеми в ученето

Други специалности и специализации:
– Логопедия
– Психологически тренинг
– Търговски Тренинг
– Тренинг за среден мениджмънт
– Тиймбилдинг

Стаж по специалността: 5 години

КОНТАКТИ

Д-р Руси Желев – Психолог гр. Стара Загора
Адрес: гр. Стара Загора, ул. К. Ганчев 27, офис 1
Тел.: 0898645664
Е-mail: