Д-р Румяна Радославова – Кардиолог гр. Варна

Румяна Радославова завършва средно образование с физикоматематически профил в 7-мо СОУ – София. Дипломира се като лекар в Медицинска академия – София през 1984г. Специализира вътрешни болести през 1991г и започва работа в отделение Вътрешни болести.

Д-р Радославова придобива втората си специалност – кардиология през 1994г. Назначена е като главен асистент Завеждащ отделение по неинвазивна диагностика. През 1996г. получава професионална квалификация по ехокардиография (трансторакална и трансезофагеална) и стрес тест – експертно ниво. От 1996г до 2007г работи като старши асистент в Кардиологична клиника на Университетска болница- Александровска.

От 2001г Д-р Радославова започва работа и на свободна практика в частната си амбулатория за специализирана кардилогична помощ, Бул. П.Славейков N 10. 2007г и 2008г Д-р Радославова е медицински директор на Специализирана болница за активно лечение и рехабилитация-Банкя.

От 2008г работи за Българския Кардиологичен Институт. Д-р Радолавова е медицински директор на Университетска СБАЛ по Кардиология в Плевен, а след разработването и е назначена като медицински директор на новооткритата специализирана болница за активно лечение на сърдечно-съдови заболявания във Велико Търново. От 2009г до октомври 2012г, Д-р Радославова работи в СБАЛ по Кардиология – Варна където е началник Интензивно отделение.

От октомври 2012г е медицински директор на СБАЛ по кардиология “Кардиолайф”– Варна.

  • Автор и съавтор на над 100 научни статии в български и чуждестранни медицински списания
  • Съавтор на Учебник по Кардиология и Учебник по спешна Кардиология
  • Редовен участник с доклади и лекции в различни научни форуми и конференции
  • Редовен участник в международните кардиологични конгреси
  • Член на Българското Кардиологично дружество
  • Член на Европейското Кардиологично дружество
  • Член на асоциация Ултразвук в медицината
  • Член на Европейското дружество по Ехокардиография
  • Член на ZONTA International
  • Участия в над 20 рандомизирани, многоцентрови клинични проучвания като главен изследовател, координатор и съизследовател

Диагностика

Ехокардиография (ЕхоКГ)
Съдов Доплер
Стрес ехокардиография (велоергометър или пътека)
Електрокардиография (ЕКГ)

Преди и след преглед при кардиолог:
Няма контраиндикации за прием на храна, течности или медикаменти преди преглед при кардиолог. Пациентът не бива да спира медикаментозната си терапия в деня на прегледа.
Задължително уведомете кардиолога за приеманите медикаменти.

КОНТАКТИ

Д-р Румяна Радославова – Кардиолог гр. Варна
Адрес: 052/ 460190; 0879487878; 0883460887
Е-mail:
Web site: http://radoslavova.eu/