Д-р Румяна Александрова Манолова-Рубиева и д-р Мартин Рубиев – Стоматолози – гр. София

Лекар по дентална медицина (стоматолог – преди 2007 година) е лице, което притежава образователно-квалификационната степен “Магистър по дентална медицина (стоматология)” и има право да извършва дентално-медицински (медико-стоматологични) дейности. Лекарите по дентална медицина провеждат изследвания; усъвършенстват или разработват теории и оперативни методи; поставят диагнози, консултират, прилагат и проследяват дентално лечение; осъществяват първична и специализирана дентална помощ.

В ежедневния език се използва думата зъболекар, тъй като той е специалист точно по състоянието и лечението на зъбите.

Д-р Румяна Александрова Манолова-Рубиева – стоматолог.

тел.: 0899350740

Д-р Мартин Рубиев – лицево-челюстен хирург.

тел: 0898614978

УСЛУГИ:

  • Естетични възстановявания
  • Имплантология
  • Пародонтално лечение
  • Лечение на кариес
  • Ендодонтско лечение
  • Работа с деца


Д-р Мартин Рубиев
е специалист стоматолог-хирург. Отговаря на телефон: 0898614978

КОНТАКТИ

Д-р Румяна Александрова Манолова-Рубиева и д-р Мартин Рубиев – Стоматолози – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Зайчар 60
Тел.: 0899350740, 0898614978