Д-р Румен Пенков д.м. – Уролог – гр. София

Published by burn on

Д-р Румин Пенков завършва медицина в Медицински университет-София през 1978 г.

През 1986 г. придобива специализация по обща хирургия и урология.

От 1981 г. работи в Катедрата по Урология и Нефрология на ВМА – София последователно като ординатор

началник отделение онкоурология, началник отделение спешна урология и перитонеална диализа.

От 2000 г. е началник на отделението по диализно лечение към Катедра по Урология и Нефрология ВМА- София.

През 2002 г. придобива образователна и научна степен “Доктор”.

Има научни интереси в областта на бъбречно – възстановителни терапии при остра бъбречна недостатъчност, плазмообмен и плазмоабсорбция при нефрологични, неврологични, хематологични и гастроентерологични заболявания, техники за фшлтрационно извличане на LDL – фракции при хиперлипидемични високо рискови болни със сърдечно – съдови заболявания.

КОНТАКТИ

Д-р Румен Пенков д.м. – Уролог – гр. София
Адрес: гр. София ул. Св. Георги Софийски 3
Тел.: 02922567