Д-р Росица Здравкова – Личен лекар гр. София

Д-р Росица Здравкова е общопрактикуващ лекар.

Д-р Здравкова приема пациенти в ДКЦ-7 – град София.

Д-р Здравкова има признати три специалности:

  • белодробни болести.
  • обща медицина
  • вътрешни болести

ДЕЙНОСТИ:

*  Навременна помощ

* Диагностика

* Профилактика

* Терапия и рехабилитция

КОНТАКТИ

Д-р Росица Здравкова – Личен лекар гр. София
Адрес: гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза 191
Тел.: 02/ 803 36 39; 0878 710 635