Д-р Росица Владимирова – Психиатър – гр. София

Д-р Росица Григорова Владимирова – Специалист психиатър в град София.
Доктор Владимирова извършва високо ефективно лечение на невротични заболявания и психични заболявания. Прилага активно лечение на лица с обострени хронични психични заболявания.

За Д-р Росица Григорова Владимирова грижата за психичното здраве започва с разбирането, че добрите отношения с терапевта не просто се случват, те са следствие от построени от опитни специалисти и грижовни психиатри и терапевти, които създават терапевтични отношения, изграждащи разбиране и развитие.

Повече за д-р Росица Владимирова:
Специализира клинична ординатура по психиатрия в Клиниката по психиатрия на Александровска болница, където работи от 1996г. От 1997 е асистент, а от 1999г е главен асистент със защитена докторска дисертация .
Професионалните интереси на д-р Росица Владимирова са в областта на клинична психофармакология, неврогенетика, клинична психиатрия- депресии, афективни разстройства, психози, електроконвулсивна терапия, както и на психични проблеми на жените в репродуктивна възраст. От около 15 години изучава и лекува жени с психични разстройства по време на бременност и след раждане и е автор на програма за ранна интервенция, превенция и рехабилитация на психични заболявания с мултидисциплинарен екип ( с участие и на акушер гинеколог, психолог, социален работник и други професионалисти), насочена към жени с психични разстройства и свързана с репродуктивните цикли: бременност, след раждане, стерилитет, менопауза. Има публикации, научни статии и обзори в наши и чужди списания в областта на клиничната психофармакология, неврогенетиката и психичните разстройства при жени по време на бременност и след раждане.
Участие в национални и международни научно-изследователски проекти по невропсихиатрична генетика.

Българо-австралийски проект по генетика на афективни разстройства ,Българо-британски проект „Генетика на психични заболявания. Член е на БЛС и на Българското сдружение по биологична психиатрия -WFSBP и Научното дружество по невропсихофармакология и невронауки.

ДЕЙНОСТИ:
– Лечениие на общи психиатрични заболявания
-Тревожни и депресивни заболявания
-Психологично консултиране
-Психози

КОНТАКТИ

Д-р Росица Владимирова – Психиатър – гр. София
Адрес: гр. София, ул. Георги Софийски 1
Тел.: 02/ 923 09 72; 02/ 923 08 61; 02/ 923 05 20; 0888 375 355