Д-р Решид Кехайов – Стоматолог гр. Търговище

Д-р Решид Кехайов е специалист по дентална медицина. Приема пациенти в кабинета си в град Търговище.

Завършил е Стоматологичен факултет-София през 1996г. Работя по-договор с РЗОК-Търговище и РЗОК-Разград. Работи с модерно оборудване и висококачествени материали.

Услуги 

Консервативна стоматология и ендодонтия
Кариесът представлява прогресивно разтваряне на минералната компонента на емайла,дентина или цимента. В основата си е бактериално обусловено заболяване. Киселините, произвеждани от бактериалната плака, причиняват деминерализация за зъбната повърхност и при продължителни периоди от време може да прогресира до кариес.

Естетична и протетична стоматология

Протетичната стоматология е дисциплина, която се занимава с профилактиката и лечението на различни стоматологични заболявания и на последиците от тези заболявания. В своята същност представлява възстановяване на един или повече липсващи зъби, както и на цялото съзъбие.

Пародонтология

Пародонтологията разглежда заболяванията на венците. Причините за поява на тези заболявания са най-различни, но основно място заема плаката и зъбния камък. Други фактори са стрес, тютюнопушене, генетични фактори, някои общи заболявания. Заболяванията на пародонта основно ги разделяме на гингивити и пародонтити.

Профилактика и грижа

Важно е редовно да се посещава стоматологичния кабинет. Профилактиката е от особено значение за навременно откриване на започнали процеси и тяхното излекуване по зъбите и пародонта. В случая е необходимо зваимно участие, както на стоматолога,така и на пациента.Нашите насоки са за създаване на трайни хигиенни навици и редовни профилактични посещения в кабинета.

Ортодонтия и Invisalign (Инвизалайн)

Името ортодонтия идва от гръцката дума ortho и означава прав и odons-зъб Ортодонтията е тази част от стоматологията, която изучава неправилното положение на зъбите и захапката,и тяхното лечение. С ортодонтското лечение се постига преместване на естествените зъби на тяхното правилно място, като по този начин се създава правилна захапка и една красива усмивка.

Детска стоматология

Кариесът на зъбите е локализирано прогресиращо разрушаване на твърдите зъбни тъкани с клинично установима степен на разграждане.Зъбният кариес разрушава всички твърди зъбни тъкани като започва от зъбната повърхност и се развива в ширина и дълбочина до пълно унищожаване на зъба.Здравите временни зъби предотвратяват развитието на кариесни процеси при постоянните зъби.

КОНТАКТИ

Д-р Решид Кехайов – Стоматолог гр. Търговище
Адрес: гр. Търговище, ул. Христо Ботев 28, ет. 2
Адрес: с. Лозница, ул.Дружба 17
Тел.: 0898 49 32 88
Е-mail:
Web site: http://stomatologia-bg.com