Д-р Райна Николова – Стоматолог – гр. Благоевград

Published by burn on

Д-р Райна Николова е специалист по дентална медицина.

Има амбулатория за индивидуална практика за първична стоматологична помощ.

Приема пациенти в град Благоевград.

Работи с договор с НЗОК.

ДЕЙНОСТИ:
– Обща стоматология
– Терапия
– Профилактика

КОНТАКТИ

Д-р Райна Николова – Стоматолог – гр. Благоевград
Адрес: гр. Благоевград, ул. Отец Паисий 1
Тел.: 073/ 833456