Д-р Пламен Цветков – Специалист по очни болести и хирургия гр. София

Published by burn on

Д-р Пламен Цветков – Специалист по очни болести и хирургия гр. София

Д-р. Пламен Цветков Георгиев е роден 1959г. в град Враца. Завършва средното си образование във Враца.

Образование

— Висше образование – медицина (Плевен -1987 г., очни болести – 2003 г.) .
Научни степени
— Изобретател – златен медал на Пловдивски панаир – 1989 г.;
— Награда за най-добър млад изобретател – 1995 год.

Заемани длъжности

— Началник отделение към Очна клиника, ВМА , гр. София.
— Консултант към очно отделение, Токуда , гр. София. – 2011/2012
— Офталмология, Медицински център «Пентаграм» , гр. София. – 2012

Области на професионален интерес

— Пластична хирургия
— Очен травматизъм
— Витреоретинална хирургия

Членство в научни организации

— Съюза на офталмолозите в България;
— Български лекарски съюз;
— Глаукомна асоциация;
— Катарактална и рефрактивна хирургия.

Научни награди

— Златен медал на Пловдивския панаир – 1989 г.;
— Изобретател на месеца;
— Най-добър млад изобретател на годината – 1995 г.;
— Най-добър видеофилм със запис на операция за глаукома с имплантация на клапата на Ахмед

Специализации и работа в чужбина

— Проф.Гамбрич – Загреб – Хърватска – 2005 год.;
— Военнополева Американска болница гр. Вазиани – Грузия – 2006 год.
— Курс за мултифокални лещи гр. Сиена – Италия – 2007 год.
— Курс за глаукомни импланти гр. Москва- Руся – 2010 год.
—Имплантология на клапата при проф. Ахмед гр. Париж- Франция 2010 год.

Здравите очи са отворен прозорец към реализираните мечти!
– Дългото чакане и отлагане на офталмологичния преглед, води до забавяне на вашите по-добри дни;
– Качеството на съвременната офталмологична хирургия гарантира вашите по-големи шансове за лечение;
– Ранното откриване вашите проблеми с очите дава по-големи възможности за реални успехи!

КАТАРАКТА

Не се страхувайте от катарактата, след операция с ReSTOR® ще виждате на близо и надалеч без очила.
Аподизацията е специална технология, широко използвана при направата на специални свръхмощни микроскопи и телескопи за усилване на светлинните сигнали и подобряване качеството на изображението.
При дизайна на лещата ReSTOR® се оформя вътрешна оптична част с диаметър 3,6 мм, където образно казано са «гравирани» 12 концентрични окръжности с постоянно намаляваща височина и стъпки от 1,3 в центъра до 0,2 микрона към повърхността. Тези стъпки позволяват попадналата върху лещата светлина да се разпада на малки вълни и така да се формира качествено изображение в няколко фокусни точки, което намалява зрителните смущения. Едновременното използване и на принципа на дифракцията осигурява възстановяване на зрението за близо и за далеч. Аподизацията — тази уникална технология оптимално регулира светлинната енергия, попадаща върху ретината. Така качеството на зрението в по-малка степен зависи от количеството светлина, попаднала в окото, и от размера на зеницата. По този начин лещата РЕСТОР осигурява качествено зрение по всяко време на деня.
Очилата стават излишни. Всичко това създава нови стандарти за качеството на живот.
Акрисоф РЕСТОР е втората след Акрисоф Нейчъръл мека сгъваема леща с вграден жълт филтър срещу опасната синя светлина. Те скоро ще бъдат наложени като стандарт при всички имплантации на катаракта, но е задължителна за хора с проблеми в ретината, за да се спре процесът на по нататъшното й увреждане.
AcrySof® ReSTOR е единствената сполучлива за момента мека сгъваема леща, която освен че осигурява качествено зрение за близо и далеч, може да коригира и някои рефрактивни аномалии като по този начин и двете заболявания могат да бъдат елиминирани с една операция. Това прави РЕСТОР наистина уникална.
Ако минавате 50-те и започвате да изпитвате проблеми със зрението, които се изразяват в нарушаване яснотата на виждане, промяна усещането за цветове, заслепяване от ярки светлинни лъчи или двойно виждане с всяко око поотделно, повече от наложително е да се консултирате с очен лекар. При такъв комплекс от симптоми, вероятната диагноза е катаракта, или добилото широка гражданственост «вътрешно» — «старческо перде».

Ако наистина диагнозата е катаракта и не е съпроводена с други заболявания на окото, пациентът трябва да бъде спокоен. Защото, първо — повече от хората с течение на годините започват да страдат от катаракта. И второ — постиженията на съвременната медицина при операция на катаракта са изключително напреднали и се смятат за рутинни — сигурни и ефективни, в редки случаи те отнемат повече от 30 минути.

И все пак какво представлява катарактата?

Очно заболяване, което заема първо място по слепота в света — за щастие процесът е обратим — след операция зрението се възвръща напълно. Най-общо казано, причината за заболяването се крие в уплътнявяне и помътняване с течение на възрастта на собствената леща, както и в промяна на нейната еластичност, в резултат на което се затруднява четенето и се налага ползването на очила. Химическата модификация на лещените протеини, особено процесът на окисляване, води до прогресивна пигментация — лещата става жълта или светлокафява. Следствие метаболизма, ядрото й става твърдо – известния процес на стареене, а оттук и споменатите по-горе проблеми със зрението.
Единственият начин да се възвърне зрението напълно е премахване на помътнялата леща по оперативен път и заместването й с изкуствена леща.
Материалите, от които се изработват съвременните вътреочни лещи, не носят рискове от увреждане на окото — те са биосъвместими. Що се отнася до самата операция съществуват много методи за нейното извършване. Но най-съвременният е факоемулсификацията. Апаратите, с които се извършва тази операция се наричат факомашини. Те позволяват през миниатюрен отвор в окото от 2.5-3 мм да се вкара малка сон-дичка, която с помощта на ултразвук или с водна струя, се разбива и изсмуква естествената леща, както е при най-съвременния апарат ИН-ФИНИТИ. Това се извършва вместо с ултразвук със затоплен воден разтвор, по щадяща за пациента процедура. На същото място се поставя изкуствена — мека сгъваема леща. Окото не се травмира, упойката е местна, не се шие с конци, възстановителния период е няколко часа, вместо месеци, както е при другите методи.

Вътреочната леща AcrySof® се е наложила в световен мащаб с най-високата степен на био-съвместимост, надежност и безвредност. До момента са имплантирани над 25 млн. от тази леща, което я нарежда на първо място сред меките лещи. Тя е единствената до момента леща, направена изцяло от акрилен материал.
AcrySof® е в най-висока степен подходяща и поносима за човешкото око от всички известни до момента лещи. Не помътнява с течение на времето, поради което не се налага вторична операция
Последна новост на тази платформа лещи е РЕСТОР (от английски — възстановявам). Досега използваните и имплантирани лещи осигуряват възможност за виждане само надалече. За наблизо са необходими очила. Новите лещи РЕСТОР преставляват сложна оптична система, за направата на която са използвани авангардни космически технологии — аподизацията, както и принципите на оптиката — рефракция, дифрак-ция,псевдоакомодация.

ГЛАУКОМА

Доскоро се смяташе, че Глаукома или зелена звезда е чисто очно заболяване, протичащо с намаление на зрението поради увреждане на очния нерв от високо очно налягане. Наблюдава се предимно при възрастни лица (над 60 години), но според СЗО всички пациенти над 40 години подлежат на ежегоден контрол на вътреочното налягане. Глаукома при млади хора се среща по-рядко, но не и никога. Заболяването води до необратимо увреждане на зрението и в нередки случаи до пълно ослепяване.
Според най-съвременните схващания глаукомата не се разглежда като изолирано заболяване, а като група от невродегенеративни заболявания (Глаукоми), протичащи с увреда на зрителния нерв (оптикопатия) и характерни промени в зрителното поле на човека.

 

Видове
Основното деление на заболяването е на първична и вторична глаукома.

Първична — наричана още хронична глаукома е характерна за възрастните хора. Дължи се на относително запушване на очните канали, вследствие на което вътреоточното налягане нараства. Протича бавно (в продължение на години), с редки изключения е без симптоми. Първичната глаукома бива откритоъгълна и закритоъгълна.
Вторична е когато причинителят не се дължи на естественото стареене. Обикновено е съпътствана от други заболявания. С ясно изразени симптоми и често с бързо развитие. Може да бъде закритоъгълна, откритоъгълна, пигментна и др.
Конгенитална (вродена) — когато възниква непосредствено след раждането.

Рискови фактори и диагностика
Според статистиката при хора с фамилна обремененост има 6% вероятност и те да заболеят от глаукома. Диабетиците и чернокожите са три до шест пъти по предразположени към откритоъгълната ѝ форма, а азиатците са податливи на закритоъгълна глаукома. Жените заболяват по-често от мъжете. Далекогледството и наследствеността са сред основните рискови фактори. Факт е, че половината от заболелите не знаят за болестта си. Специалистите препоръчват всеки човек над 35 години да си прави профилактични прегледи (в България при специалист-офталмолог). Според проучванията няма пряка причинноследствена връзка между глаукомата и хипертонията, но комбинацията на двете заболявания утежнява прогнозата.
Глаукомата се разпознава по три основни критерия:

Вътреочно налягане – нормални стойности от 10 до 21 mmHg – метод на изследване – Офталмотонометрия и офталмодинамометрия;
Състояние на зрителното поле – метод на изследване – Периметрия и кампиметрия;
Вид на зрителния нерв.

Лечение

Глаукомата е лечима в начален стадий на болестта. До скоро се е считало, че единственият и причинител е вътреочното налягане и лечението е било насочено към овладяването му. Последните изследвания показват, че болестта може да се развие и при нормални стойности на вътреочното налягане. Поради това се смята, че глаукомата е болест на зрителния нерв, а не на високото очно налягане.
«Глаукомата каквото вземе – не връща.»

Лекарства

Често в начален стадий глаукомата се овладява само с капки за очи. Действието им е насочено към подобряване на оттичането на вътреочната течност или намаляне на продукцията ѝ. За лечението могат да се приложат и перорални медикаменти със същото действие като някои от капките. Също така на някои пациенти се изписва марихуана, която явно помага. Сред най-популярните медикаменти за лечение на глаукома са препаратите: Пилокарпин – 2 %, Козопт,Трузопт, Траватан, Ксалатан, Бетоптик С, Тимолол, Кузимолол, Дехидратин нео и др.

Хирургия

Повечето от лазерните и конвенционалните хирургични техники са приложими при лечението на глаукомата. Основната цел на операцията, е да се направи малък отвор в окото, който да позволи отичането на вътреочната течност и намаляне на вътреочното налягане.

ПУБЛИКАЦИИ

1989/ 4бр., списание «Офталмология»
Многоточкова базирана статична периметрия

Проф. Цв. Марков, Д-р Пл. Цветков, Многоточкова базирана статична периметрия
Октомври 2003, «Военен информационен бюлетин»
Опис индустриална собственост

Проф. Цв. Марков, Д-р Пл. Цветков, Опис индустриална собственост, REACUER/MEDCEUR 03/09.2003г. Грузия
1989/ 2бр., вестник «Офталмология»
Защитен оловен екран за фокусирано облъчване от рентгенови и гама лъчи

Доц. Шиваров, Д-р Пл. Цветков, Защитен оловен екран за фокусирано облъчване от рентгенови и гама лъчи
Ноември 1992, «Национална Офталмологична Конференция »
Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителната острота по метода на Гюнтер

Проф. Цв.Марков, Проф.Златева, Д-р Пл. Цветков, д-р Ч.Апостолов, д-р Кр. Стоянов Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителната острота по метода на Гюнтер
Юни 1992, «Военен информационен бюлетин»
Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителната острота по метода на Гюнтер

Проф. Цв.Марков, Проф.Златева, Д-р Пл. Цветков, д-р Ч.Апостолов, д-р Кр. Стоянов Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителната острота по метода на Гюнтер
Юни 1994, «Бюлетин на Патентното Ведомство на РБ»
Офталмо Eргономично работно място

Д-р Пл. Цветков, Офталмо Eргономично работно място
1995, «Българско Национално Радио» 1995, «Програма „Христо Ботев» , 1996, «Вестник Медицински магазин» 1996 , «БНТ – Канал 1»
Офталмоергономично работно място – с награда за най-добър млад изобретател

Д-р Пл. Цветков, Офталмоергономично работно място –с награда за най-добър млад изобретател, 1995г. Българско Национално Радио, Програма „Христо Ботев“, „Вестник Медицински магазин“ 1996г./брой, БНТ – Канал 1.
Юни 2000, «Бюлетин на Патентното Ведомство на РБ»
Офталмологичен диагностичен инструмент

Д-р Пл. Цветков, Офталмологичен диагностичен инструмент – Бюлетин на Патентното Ведомство на РБ,Удостоверение за рационализация.
Май 2000, «Бюлетин на Министерството на науката и образованието»
Възможности за интраоперативнакорекция на корнеалния астигматизъм

Доц. М.Димитров, Доц. Шиваров, Д-р Пл. Цветков, Възможности за интраоперативнакорекция на корнеалния астигматизъм – Национален фонд за научни изследвания.
Октомври 1989, «Доклад на XV Национален преглед на ТНТМ»
Оптичен фиксатор за монтаж на проленови примки към вътреочни лещи

Д-р Д.Бенчев, Д-р Пл. Цветков, Оптичен фиксатор за монтаж на проленови примки към вътреочни лещи, Доклад на XV Национален преглед на ТНТМ – Изобретение на месеца № 91075.
1992/2бр., списание«Офталмология»
Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителна острота по метода на Гюнтер

Проф.Цв.Марков, Д-р Пл. Цветков, Микрокомпютърна система за обективно изследване на зрителна острота по метода на Гюнтер
«Бюлетин на Патентното Ведомство на РБ»
Офталмологичен тренажор

Проф.Цв.Марков, Доц.Шиваров, Д-р Пл. Цветков, д-р.Д.Коклин, д-р.Д.Бенчев Офталмологичен тренажор.
Юни 2010, «Национална глаукомна конференция »
Хирургична техника за поставяне клапата на Ахмед – Модел FP7, FP8

Д-р Пл. Цветков , Хирургична техника за поставяне клапата на Ахмед – Модел FP7, FP8.
Ноември 2009, «Конференция Новости в офталмологията»
Оформяна на задна дренажна, филтрационна възглавничка

Д-р Пл. Цветков, д-р Корчев, Оформяна на задна дренажна, филтрационна възглавничка
Октомври 1995, «Международен Офталмологичен Конгрес»
Възможности за дигитализация на флуоресцеинови ангиографски изображения

Д-р Пл. Цветков, д-р Ч.Апостолов, Възможности за дигитализация на флуоресцеинови ангиографски изображения.
Ноември 2007, «XXVI Годишна Научна Конференция »
Имплантация на клапа на Ахмед при конгинетална глаукома

Д-р Пл. Цветков, д-р Корчев, Имплантация на клапа на Ахмед при конгинетална глаукома

 

 

КОНТАКТИ

Д-р Пламен Цветков Георгиев – Специалист по очни болести София/ Офталмологична хирургия – dr-tzvetkov.com

Адрес: гр. София, ул. Враня 111, ет.5
Моб. тел.: 0888 940 822; 0897 610 768

Адрес: гр. Враца, ул. Втори юни 66
Моб. тел.: 0888 940 822; 0897 610 768

Очен кабинет
Адрес: ж.к.Полигона, бл.6, вх.В, ет.1)
Тел.: 02 877 25 80; 02 465 39 11