Д-р Пламен Пенчев – гастроентеролог гр. София

Published by burn on

Д-р Пламен Иванов Пенчев – Главен асистент към Kлиника по гастроентерология

Университетски Център по гастроентерология, МБАЛ “Царица Йоанна”, Медицински Факултет, Медицински Университет – София

Образование, специализации:
1986 г. – висше образование по медицина, Медицинска академия, София 1994 г. – специалност по „Вътрешни болести”

1996 г. – специалност по „Гастроентерология и диететика”
Професионално развитие:
1986 г. – общопрактикуващ лекар

1989 г. – клиничен ординатор по вътрешни болести, МБАЛ „Ц. Йоанна”

1991 г. – асистент, Клиниката по гастроентерология, МБАЛ „Ц. Йоанна”

1994 г. – старши асистент

1997 г. – главен асистент

2009 г. – Доктор по медицина

2012 г. – академична длъжност доцент

От ноември 2012 г. – завеждащ І отделение на Клиниката по гастроентерология към УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”
Тесни практически, научни интереси и умения: Основни интереси – болести на дебелото черво; диагностична и оперативна ендоскопия на дебелото черво; Клинични изпитвания на лекарства, имащи отношение към болестите на червата.

Публикации и участия в научни форуми:

  • Публикации над 35
  • Участия в научни конгреси и симпозиуми – около 120

Членства:

  • Член на Научното дружество по гастроентерология.
  • Член на българския клон на Международната асоциация на хирурзи и гастроентеролози.
  • Секретар на Българска лекарска асоциация по възпалителни чревни заболявания.
  • Член на Европейската Крон и колит организация – ECCO.

ДЕЙНОСТ

Гастроентерологията се занимава с диагностика, неоперативни терапии (напр. медикаментна терапия) и превенция на болести на стомашно-чревния тракт. Важни гастроентерологични заболявания са например язвите (язва на стомах, на дванадестопрътник), тумори на стомашно-чревния тракт, болестни състояния на черния дроб като цироза на черен дроб и хепатит, заболявания на червата като възпалителните чревни заболявания (Morbus Crohn и Colitis ulcerosa). Една по-голяма група заболявания са т.нар. нарушение на храносми­лането (Диспепсия).Диагностиката и терапията на гастроентероложките заболявания маже да се извърши и ендоскопски под формата на гастроскопия или колоскопия. Нарушенията на функциите на храносмилателната система често изискват изследвания на функция, като например измерване на налягането (манометрия) или на времето на преминаване през стомах, тънко или дебело черво.

КОНТАКТИ

Д-р Пламен Пенчев – гастроентеролог – София
Адрес: гр. София, ул. Бяло море 8
Тел.: 02 434 45 19
E-mail: penchev@doctor.bg

Адрес: гр. София, Жк Суха Река Ул Неоф Бозвели “20
Тел.: 02 945 29 23
Моб. тел.: 0888 472 797